מן העיתונות

כתבות מן העיתונות שהתפרסמו לאחרונה על שיטת האימון של דפנה סלען .